Radovan Lozej freelance web developer / programmer

Develop, create &
optimise ...to simplicity


xadmin

simple but powerful PHP CMS


Xadmin je enostaven sistem za urejenje vsebine splethih strani in spletnih aplikacij. Je enostavno razširljiv in je lahko osnova za kateri koli projekt. Trenutna verzija je osnovana kot modul za Kohana framework ki uporablja MVC arhitekturo je varen, hiter in enostaven za uporabo.

Vsebuje:
 • vse dobre funkcionalnosti Kohana framework
 • enostavno ajax grafično okolje
 • prilagodljivo urejanje usebine
 • različna vnosna polja
 • avtomatsko prilagajanje slik (velikost, maska, rezanje, ostrenje)
 • orodje za iskanje in prevajanje tekstov v kodi
 • podpira večjezičnost
 • logira akcije z možnostjo povrnitve
 • statistika prometa
 • nadzor na dostopom in pravice
 • filtriran uporabniški vnos


technologies:   html css javascript php
year:   2009